Back
Next

Ақпараттық және ғарыштық технологияларды ұжымдық қолданудың ұлттық ғылыми зертханасы.

Зертхана қызметінің негізгі мақсаты - ғылыми және ғылыми-техникалық қызметпен айналысатын субъектілермен ақпараттық және ғарыштық технологиялар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізуін қамтамасыз ету.

Copyright 2015 by NORLIST
УниСкан - 8ГГЦ диапазонында ЖҚЗ серіктерінен мәліметтерді қабылдау станциясы         
          Кешен 120 Мбит/с жылдамдыққа дейин 8ГГц диапазонындағы радиоканалдар бойынша Жердің төмен орбитасындағы жасанды
серіктестерінен берілетін ақпараттырды қабылдау және өңдеу үшін  арналған. Жер бетінің кескінін беру кезінде мұндай жылдамдық бірнеше
метрге дейінгі кеңістік рұқсаты бар суреттерге сәйкес келеді. Қазірге кезде кешен Terra, Aqua және т.б серіктерден ақпарат қабылдауда. Жердің
төсеме қабатының жағдайы туралы объектівті ақпаратты алуды қолдану аймағы, 1:25 000 масштабындағы жаңа тематикалық
картографиялық құжаттарды құру және барларын жаңғарту, қашықтықтан табиғатты қорғауды мониторингтеу, геология, ауыл
шаруашылығы, орман шаруашылығы, пайдалы қазбаларды өңдеу, транспорт және коммуникация, жер кадастры.
Стандартты шығыс пішіндері:
     • HDF - EOS - қабылдау станцияларында қабылданатын шығу суреттері үшін.
     • ESRI Headered (BIL, BSQ).
     • BLW, TAB байланысты файлдарымен Windows Bitmap (BMP).
     • TFW , TAB байланысты файлдарымен TIFF.
     • GeoTIFF.
     • ERDAS Imagine 8.x (IMG).
     • ScanEx NeRiS (STI).
Бағдарламалық қамтама
Техниқалық қамсыздамасы
Қызмет
Ынтымақтастық
Әлеуметтік желілер
Келісім жасалған ұйымдар

Серіктестер
Аккредитация

Ғылым

Білім
Есептеуіш кластер

Терминалдық класс

Полярлы-орбиталдық спутниктардан мәліметтер қабылдау станциясы

3D принтері
Кластердің БҚ

STAR-CCM+

MIKE 21

3DS MAX 2014

MSC 2013

Gaussian