Back
Next

Ақпараттық және ғарыштық технологияларды ұжымдық қолданудың ұлттық ғылыми зертханасы.

Зертхана қызметінің негізгі мақсаты - ғылыми және ғылыми-техникалық қызметпен айналысатын субъектілермен ақпараттық және ғарыштық технологиялар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізуін қамтамасыз ету.
Copyright 2015 by NORLIST
АжҒТҰҚҰҒЗ барлық қызығушылық танытқан тараптарға көп профилді мамандандырылған бағдарламалық қамтама кешенін ұсынуға разы
          Мүмкіншіліктері:

          • кез келген көп қырлы ұяшықтарды қолдану: жадының аз көлемiн талап етедi және есептiң шешiмiн жылдамдатады;
          • визуалдаудың қуатты құралдары: және есептеу үрдісiнде моделдеудеу параметрлерiмен басқару;
          • 1 млрд. және одан да көп ұяшықтан тұратын үлгiлер: Барлық басқа CFD - пакеттерден айырмашылығы, STAR-CCM+ керектi мөлшерде үлкен есеп торларына масштабталатын параллел есептеулерiн орындауы үшiн әдейi арналған;
          • салыстырмалы жай берiктiлік есептерін шешуге мүмкiндiк бередi (газ динамикасымен бiрге).
          STAR-CCM+ - тұтас орта механикасы есептерін шешуге арналған, бәсекелестерімен салыстырғанда ең заманауи бағдарламалық жиын болып табылады. Ол қолданыста әдеттен тыс жеңілділігімен ерекшеленеді. STAR-CCM+ үлестірімді (segregated solver) және сабақтас (coupled solver) алдынғы қатарлы шешкіштер секілді өте жаңа сандық алгоритмдерін қосады, бұдан басқа, ол бағдарламалаудың ең заманауи әдiстерiн қолданумен жасалған. Бұның бәрі STAR-CCM+ есептеуіш тұтас орта механикасы есептерiн шешуде мүмкін емес дәлдiктi, сенiмдiлiкті және иiлгiштiкті қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi
Бағдарламалық қамтама
Кластердің БҚ

STAR-CCM+

MIKE 21

3DS MAX 2014

MSC 2013

Gaussian
Техниқалық қамсыздамасы
Есептеуіш кластер

Терминалдық класс

Полярлы-орбиталдық спутниктардан мәліметтер қабылдау станциясы

3D принтері
Қызмет
Аккредитация

Ғылым

Білім
Ынтымақтастық
Келісім жасалған ұйымдар

Серіктестер
Әлеуметтік желілер