Back
Next

Ақпараттық және ғарыштық технологияларды ұжымдық қолданудың ұлттық ғылыми зертханасы.

Зертхана қызметінің негізгі мақсаты - ғылыми және ғылыми-техникалық қызметпен айналысатын субъектілермен ақпараттық және ғарыштық технологиялар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізуін қамтамасыз ету.

Copyright 2015 by NORLIST
АжҒТҰҚҰҒЗ барлық қызығушылық танытқан тараптарға көп профилді мамандандырылған бағдарламалық қамтама кешенін ұсынуға разы

          Мүмкіндіктері:

          • Құрылымын есептеу және оңтайландыру;
          • Елеулі сызықсыз тез ағымды удерістерді талдау жүйесі;
          • Құрылымдық, сызықты емес және жылулы модельдеу үшін бағдарламалық пакетер;
          • Күрделі машиналарды, механизмдер мен бұйыдарды модельдеу үшін дүниежүзінде кеңінен қолданылатын бағдарламалық жасақтама;
          • Универсалды графикалық қолданушы интерфейсі негізінде талдау, модельдеу және жобалау жүйелері үшін біріктірілетін орта.
MSC Software - ақпараттық технологиялар саласындағы бағдарламалық өнімдер, жүйелер мен қызметтерді әзірлеуші ​​және жеткізуші. Оларды қолдану - жаңа өнімді өндіру және әзірлеу тиімділігін арттырады. MSC Software бағдарламалары мен қызметтерін өнім жұмысын және олардың дайындалу үдерісін модельдеу үшін қолдану арқасында дүниежүзіндегі көптеген компаниялар жаңа өнімді әзірлеуге, жасауға кететін қаражаты мен уақытын  үнемдеуде.

Бағдарламаның ресми сипаттамасына сілтеме.
Бағдарламалық қамтама
Техниқалық қамсыздамасы
Қызмет
Ынтымақтастық
Әлеуметтік желілер
Келісім жасалған ұйымдар

Серіктестер
Аккредитация

Ғылым

Білім
Есептеуіш кластер

Терминалдық класс

Полярлы-орбиталдық спутниктардан мәліметтер қабылдау станциясы

3D принтері
Кластердің БҚ

STAR-CCM+

MIKE 21

3DS MAX 2014

MSC 2013

Gaussian