Back
Next

Ақпараттық және ғарыштық технологияларды ұжымдық қолданудың ұлттық ғылыми зертханасы.

Зертхана қызметінің негізгі мақсаты - ғылыми және ғылыми-техникалық қызметпен айналысатын субъектілермен ақпараттық және ғарыштық технологиялар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізуін қамтамасыз ету.

Copyright 2015 by NORLIST
Білім беру қызметі
          Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ кафедраларымен қызметтестік:
               1) «Желілер мен жүйелердің программалық қамтамасы» кафедрасы.;
               2) «Есептеу техникасы» кафедрасы..


          Зертханамен қызметтес өтетеін курстар:
               1) Таратылған есептеулер теориясы;
               2) Жоғарғы өнімділікті есептеуіш жүйелері.
Подготовка научных кадров на базе лаборатории
          2009 - 2012 жылдары арасында Ақпараттық және ғарыштық технологияларды ұжымдық қолданудың ұлттық ғылыми зертханасы базасында ҚазҰТУ-нің 177 студенті «Параллельді есептеулер» курсы, ҚазҰТУ-нің 34 магистранты «Жоғарғы өнімді есептеулер» және «Жоғарғы өнімді жүйелер» курстары бойынша оқудан өтті, 11 PhD докторы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде.
2009 - 2012 жылдары арасында Ақпараттық және ғарыштық технологияларды ұжымдық қолданудың ұлттық ғылыми зертханасы базасында 2 докторлық диссертация, 1 кандидаттық диссертация, 2 магистрлік диссертация, 6 дипломдық жоба қорғалынды.
Бағдарламалық қамтама
Техниқалық қамсыздамасы
Қызмет
Ынтымақтастық
Әлеуметтік желілер
Келісім жасалған ұйымдар

Серіктестер
Аккредитация

Ғылым

Білім
Есептеуіш кластер

Терминалдық класс

Полярлы-орбиталдық спутниктардан мәліметтер қабылдау станциясы

3D принтері
Кластердің БҚ

STAR-CCM+

MIKE 21

3DS MAX 2014

MSC 2013

Gaussian