Back
Next

Ақпараттық және ғарыштық технологияларды ұжымдық қолданудың ұлттық ғылыми зертханасы.

Зертхана қызметінің негізгі мақсаты - ғылыми және ғылыми-техникалық қызметпен айналысатын субъектілермен ақпараттық және ғарыштық технологиялар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізуін қамтамасыз ету.

Copyright 2015 by NORLIST
Аккредитация
          «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнындағы  «Ақпараттық және ғарыштық технологияларды ұжымдық қолданудың ұлттық ғылыми зертханасы» 2012 жылдың 27 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесіндегі  ҚР СТ ИСО/МЭК 17025-2005 «Сынау және бірліктеу зерттханар біліктілігіне жалпы талаптар» талаптарына сәйкес  аккредиттелген және субъектілерді акредиттеу тізбезінде сынақ зертханасы ретінде тіркелген.

          Аккредиттеу туралы куәлік
KZ.И.02.1333 27 қыркүйек 2012 ж.
Бағдарламалық қамтама
Кластердің БҚ

STAR-CCM+

MIKE 21

3DS MAX 2014

MSC 2013

Gaussian
Техниқалық қамсыздамасы
Есептеуіш кластер

Терминалдық класс

Полярлы-орбиталдық спутниктардан мәліметтер қабылдау станциясы

3D принтері
Қызмет
Аккредитация

Ғылым

Білім
Ынтымақтастық
Келісім жасалған ұйымдар

Серіктестер
Әлеуметтік желілер